Кадрове забезпечення освітнього процесу

1. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 

Внутрішні нормативні документи

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 

Порядок встановлення науково-педагогічним працівникам надбавок за знання та використання в роботі іноземної мови

Форми щодо підвищення кваліфікації

База з питань підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками інститутуЗовнішні нормативні документи

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800

Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 р. № 1341

Про документи про підвищення кваліфікації : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 р. № 34

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів