Система управління якістю

Сайт: Портал навчальних ресурсів та інформаційної підтримки освітнього процесу ХТЕІ КНТЕУ
Курс: Портал навчальних ресурсів та інформаційної підтримки освітнього процесу ХТЕІ КНТЕУ
Книга: Система управління якістю
Надруковано:
Дата: Monday 14 June 2021 17:40 PM

2. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості)

 

Внутрішні нормативні документи

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Про розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності : наказ від 05 квітня 2019 р. № 73-О

 


Зовнішні нормативні документи

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 червня 2019 року (протокол № 6)

3. Академічна доброчесність

Внутрішні нормативні документи

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у творах працівників і здобувачів вищої освіти Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Наказ про затвердження складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності

Системи перевірки текстів на плагіат
Copyscape Аrticlechecker Duplichecker Plagiarisma PlagTrackerПлатформа Unicheck

Unicheck: Офіційний сайт (українська)

Unicheck: офіційний You-Tube канал [відео-інструкції як користуватись сервісом]

Unicheck: офіційна сторінка Facebook [відео-інструкції як користуватись сервісом]Зовнішні нормативні документи

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол № 11)

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), 2019

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP)

Creative Commons

4. Діловодство

Внутрішні нормативні документи

Інструкція з діловодства у Київському національному торговельно-економічному університеті

Шаблони документів, які створюються під час освітньої діяльності

Телефонний довідник КНТЕУ (з 01.11.2019 р.)

Зміни до телефонного довідника КНТЕУ


Зовнішні нормативні документи

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів: наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки : наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5

Транслітерація українських прізвищ та імен