Методичний супровід освітнього процесу

Оприлюднення видань

Репозиторій DSpaceВнутрішні нормативні документи

Алгоритм підготовки і оприлюднення навчальних і наукових видань у Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Оформлення списку використаних джерел : методичні вказівки

Про розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності : наказ від 05 квітня 2019 р. № 73-ОЗовнішні нормативні документи

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 57 с.

Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання : ДСТУ 3008:2015. – [Чинний від 2017-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 31 с.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. – [Чинний від 2016-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2017. – 16 с.

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013. – [Чинний від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку, 2014. – 18 с.

Видання. Основні види. Терміни та визначення понять  : ДСТУ 3017:2015. – [Чинний від 2016-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 42 с.

Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 р. № 486

Information and documentation – Guidelines for bibliographic refer-ences and citations to information resources : ISO 690:2010(E). – [Valid 2010-06-15]. – [Geneva] : ISO, 2010. – 48 p.

Підготовка та редагування бібліографічних посібників у виданнях : методичні рекомендації (Книжкова палата України)