Методичний супровід освітнього процесу

Відкриті заняття

 

Внутрішні нормативні документи

Положення про відкриті навчальні заняття науково-педагогічних працівників у Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

Форма Журналу взаємних відвідувань


Графік
проведення відкритих навчальних занять науково-педагогічними працівниками в 2020/2021 навчальному році

ПІБ науково-педагогічного працівника

Науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Вид заняття (згідно Положення № 861)

Термін проведення (місяць, рік)

Навчальна дисципліна

Тема

Форма

1.

Шумський О. Л.

Кандидат педагогічних наук

Іноземна мова за професійною спрямованістю

International Business

Практичне заняття

Конкурсне

Вересень, 2020

2.

Базалієва Л. В.

Кандидат економічних наук, доцент

Міжнародний менеджмент

Прийняття управлінських рішень у міжнародних компаніях

Лекція

Конкурсне

Жовтень, 2020

3.

Пак А. В.

Кандидат технічних наук

Організація торгівлі

Складська мережа

Лекція

Конкурсне

Листопад, 2020

4.

Сидоренко О. О.

-

Державні фінанси

Місцеві бюджети у системі забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць

Лекція

Конкурсне

14 травня, 2021

5.

Степаненко С. В.

Кандидат економічних наук

Банківська система

Кредитні операції банків

Лекція

Конкурсне

19 листопада 2020

6.

Дубровіна В. А.

-

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини

Валютні ринки та валютні операції

Лекція

Конкурсне

24 березня 2021

7.

Казарова Г. М.

Кандидат психологічних наук

Загальна психологія

Пам’ять: процеси, механізми, види

Лекція

Конкурсне

17 лютого 2021

8.

Насібова О. В.

Кандидат економічних наук

Соціальне страхування

Недержавне соціальне страхування

Лекція

Конкурсне

02 грудня, 2020

9.

Запаренко Г. В.

Кандидат технічних наук, доцент

Технологія ресторанної продукції

Білки та їх роль у формування якості ресторанної продукції

Лекція

Конкурсне

16 лютого 2021

10.

Шелест О. Л.

Кандидат економічних наук, доцент

Фінанси, гроші та кредит

Бюджетна система держави

Лекція

Конкурсне

10 березня 2021

11.

 Шубіна Л. Ю.

Кандидат технічних наук, доцент

Товарознавство. Харчові продукти

Товарознавча характеристика ковбасних виробів

Лекція

Конкурсне

Лютий-березень, 2021

12.

Дяченко К. С.

-

Управління ризиками

Страхування - основний прийом ризик-менеджменту

Лекція

Конкурсне

07 квітня, 2021

13.

Зміївська І. В.

-

Інформаційні системи та технології в ресторанному бізнесі

Стратегічний аналіз та планування маркетингової діяльності з використанням матричної моделі БКГ

Практичне заняття

Конкурсне

Березень, 2021

14.

 Андрющенко О. Б.

Кандидат наук з державного управління, доцент

Маркетинговий менеджмент

Сучасні моделі побудови відділів маркетингу на підприємстві

Лекція

Конкурсне

28 квітня, 2021

15.

Клімович І. М.

-

Фінансовий облік

Облік доходів і витрат

Лекція

Конкурсне

14 квітня, 2021

16.

Євченко В. В.

Кандидат економічних наук, доцент

Менеджмент

Комунікації в управлінні

Лекція

Конкурсне

20 квітня, 2021

17.

Обоянська Л. А.

-

Прикладна інформатика

Робота зі списками в MS Excel

Практичне заняття

Конкурсне

Квітень, 2021

18.

Порсюрова І. П.

Кандидат економічних наук

Управлінський облік

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Лекція

Конкурсне

21 квітень, 2021

19.

Яковчук О. В.

Кандидат географічних наук, доцент

Організація туризму

Особливості організації специфічних видів туризму в Україні

Семенар

Конкурсне

27 квітня, 2021

20.

Ярмак О.В.

Кандидат економічних наук, доцент

Міжнародна економічна діяльність України

Україна на світових ринках праці та міжнародна трудова міграція

Лекція

Конкурсне

Квітень, 2021

21.

Галясний І. В.

Кандидат технічних наук

Кейтеринг

Організація сервісу для кейтерингу

Лекція

Конкурсне

12 травня, 2021

22.

Польова Т. В.

Кандидат економічних наук, доцент

Організація і методика аудиту 

Аудит необоротних активів 

Лекція

Конкурсне

24 травня, 2021

23.

Пономаренко Н. М.

Кандидат економічних наук, доцент

Бухгалтерський облік

Фінансова звітність

Лекція

Конкурсне

Травень, 2021

24.

Чемчикаленко Р. А.

Кандидат економічних наук, доцент

Економіка та фінанси підприємства

Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки

Лекція

Конкурсне

18 травня, 2021

25.

Курилова Н. М.

-

Теорія організації

Культура та комунікації в організації

Лекція

Конкурсне

21 квітня 2021 р.