Кадрове забезпечення освітнього процесу

5. Проведення конкурсу


Внутрішні нормативні документи

Положення про порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

Показники та умови визнання відповідності кваліфікації науково-педагогічного працівника Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності Зовнішні нормативні документи

Кодекс законів про працю України

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII

Про освіту : Закон Україн від 05.09.2017 р. № 2145-VIII

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187

Таблиці відповідності спеціальностей : наказ МОНУ від 06.11.2015 р. № 1151

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII

Професійний стандарт на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти" : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 610

Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) : наказ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, наукових працівників, директорів коледжів та училищ КНТЕУ