Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми

Каталог освітніх програм

 

Спеціальність

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр

бакалавр

магістр

051 Економіка

 

Економіка бізнесу

Економіка та безпека бізнесу

053 Психологія

 

Психологія

 

071 Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування (ХТЕІ)

Облік і оподаткування (ХІФ)

Облік, оподаткування та оцінювання у бізнесі

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Державні фінанси

Фінанси банківська справа та страхування

Державні фінанси

Фінанси банківська справа та страхування


073 Менеджмент

 

Торговельний менеджмент

Менеджмент організацій

Торговельний менеджмент

Менеджмент організацій

075 Маркетинг

 

Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Митна справа

Митна справа

126 Інформаційні системи та технології

 

Інформаційні технології у бізнесі

 

181 Харчові технології

 Ресторанні технології

Ресторанні технології

Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна справа

 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

242 Туризм

 

Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес

(редакції)

Міжнародний бізнес